Zum offline lesen runterladen:

I’m passionate.
I’m desperate.
I’m jealous.
I’m here.
I’m lost.
I’m found.

I’m afraid
I’m alive.

I’ll enjoy again.
I’ll live.
I’ll go on.

I’m done.